Nieuwsbrief nummer 3 - 1 oktober 2019

Nieuwsbrief nummer 3 - 1 oktober 2019

1 oktober 2019 23:45


deze week heeft u de Nieuwsbrief nummer 3 - 1 oktober 2019 via de mail ontvangen, voor de geintreseerden is deze hier ook online beschikbaar.

   
                                   
                     Nieuwsbrief   ODIN'59
              nr. 3 - 01 oktober 2019

Contributie

Helaas moeten we deze Nieuwsbrief beginnen met dit onderwerp. Vooropgesteld, de meeste leden hebben keurig betaald of een betalingsregeling met de penningmeester afgesproken. Maar, ondanks alle pogingen iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar contributie op tijd te betalen of om een betalingsregeling met de penningmeester af te spreken, moeten we vaststellen dat niet iedereen aan zijn betalingsplicht voldaan heeft.

Onderstaand overzicht maakt duidelijk dat niemand kan zeggen niet geweten te hebben dat er contributie betaald moest worden of dat daar geen gelegenheid voor was.

  • Mail medio juli met aankondiging incasso.
  • Nieuwsbrief eind juli, daarin werd gewezen op de komende incasso.
  • Nieuwsbrief medio augustus oproep alsnog  de contributie te betalen.
  • In een algemene mail vanuit Sportlink werd melding gedaan van de vele storneringen en op de extra mogelijkheden om te betalen danwel een regeling te treffen.
  • Weer een Nieuwsbrief, 16 september, waarin nogmaals de data en tijden van de extra betaalmomenten werden genoemd.
  • Er zijn 3 pin momenten geweest om op de club te betalen. Ook kon men daar een betalingsregeling afspreken.
  • Vorige week zijn er individuele mails gestuurd met een herinnering en is er nog een extra betaalmoment aangeboden. Ook kon men daar een betalingsregeling afspreken.
  • Afgelopen zaterdag was er om die reden nog een pin / kas betaal mogelijkheid.

Het bestuur ziet geen andere mogelijkheden meer dan daadwerkelijk de speelgerechtigdheid van de niet-betalers in te trekken.

Iedereen die zijn contributie niet betaald heeft of een regeling met de penningmeester heeft afgesproken, wordt per heden, 1 oktober, in Sportlink op niet-speelgerechtigd gezet en kan niet meer deelnemen aan wedstrijden.

Pas als er betaald is of een betalingsregeling is afgesproken, mag er weer gevoetbald worden.

Brainstormen bij ODIN ‘59

Het invullen van alle vacatures binnen de organisatie is bij veel verenigingen een probleem, ook bij ODIN ’59. Niet dat er geen vrijwilligers zijn, integendeel, we mogen ons als vereniging verheugen op heel veel medewerkers. Maar er zijn er nog veel meer nodig, van bestuursleden tot coördinatoren, van schoonmakers tot jeugdtrainers.

Hoe dit op te lossen is een probleem waar het bestuur al lang mee worstelt. Maar omdat het niet alleen een probleem is van de vijf zittende bestuursleden, maar een probleem van de hele vereniging organiseren we een tweetal avonden waar we met geïnteresseerden over dit probleem willen brainstormen. Kijken of we er samen een antwoord op kunnen vinden.

We hebben gericht een 30-tal leden benaderd om aan deze avonden deel te nemen, we menen daarmee een doorsnee van het ledenbestand bereikt te hebben.

Op de eerste avond, dinsdag 8 oktober, zullen we informeren over de problematiek, een eerste gedachtewisseling hebben en met elkaar een verkenning van de mogelijkheden doen, de tweede avond, dinsdag 29 oktober, gaan we aan de slag met de opbrengst van de eerste avond en hopen dan aan het eind van de avond samen een antwoord te hebben gevonden hoe we het best om kunnen gaan met deze problematiek. Beide avonden beginnen we om 20.00 uur.

Bent u niet benaderd om deel te nemen, maar wilt u ook meedoen? Graag, iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom. Ten behoeve van de organisatie is het wel zo prettig als u zich van te voren aanmeldt. Dat kan via vrijwilligers@odin59.nl  Graag voor zaterdag 5 oktober aanmelden. 

Sleutelbeheer

Aan het eind van ieder seizoen stoppen mensen met een activiteit waarvoor zij een sleutel nodig hadden. Daarvoor wordt altijd een borg ingehouden, deze borg krijgt u terug bij het inleveren van de sleutel. We merken dat niet iedereen zijn sleutel(s) heeft ingeleverd. 

Bij dezen een oproep om uw sleutel weer in te leveren bij de sleutelbeheerder, Jan Blokker.

Ledenvergadering

Noteert u maar al vast in uw agenda. Donderdag 21 november is de Algemene Ledenvergadering.

Agenda en bijbehorende stukken volgen later.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!