Nieuwsbrief nr. 5, 16 mei 2020

Nieuwsbrief nr. 5, 16 mei 2020

17 mei 2020 21:00


Vandaag heeft u via de mail de laatste nieuwsbrief ontvangen, voor de geïnteresseerden zetten wij deze nieuwsbrief hier online.

 logoODIN60jaar.png Nieuwsbrief ODIN'59

                 nr. 5, 16 mei 2020

Geen voetbal, maar wel activiteiten

In de brief die de voorzitter een paar weken geleden namens het bestuur aan de leden had gestuurd werd een volgende Nieuwsbrief half mei aangekondigd. Hoewel er niet meer gevoetbald wordt, gebeurt er achter de schermen toch nog wel het een en ander en wij willen u daar graag over informeren.

 

Kantineverkoop

De kantine had nog een aardige voorraad die bij het begin van het nieuwe seizoen over datum zou zijn. Via de site is kenbaar gemaakt dat men divers samengestelde pakketten kon kopen tegen kostprijs. Daar is goed op gereageerd. Er werden zo een 60 pakketten besteld en deze konden vorige week afgehaald worden. Nog zo een zelfde hoeveelheid bleef over, maar die hebben ook een goede bestemming gekregen. Twee mensen, die verder anoniem willen blijven, hebben de pakketten die over waren gekocht en beschikbaar gesteld aan de voedselbank. Een actie die zowel voor ODIN ’59 als voor de voedselbank prettig was. Wij willen deze twee mensen, maar ook al die anderen die ons van de voorraad af geholpen hebben hartelijk bedanken.

 

We mogen het gras weer op

Dat was het nieuws dat we op 21 april te horen kregen, er is onder leiding van Alex Mol vervolgens door een aantal mensen hard gewerkt om een protocol op te stellen dat voldeed aan de voorwaarden die daar aan gesteld werden. Op donderdag 30 april was het zo ver, de jeugd mocht, in aangepaste vorm, weer trainen. Twee weken later was het voor de senioren zo ver.

Zowel voor spelers als voor trainers is het prettig weer op het veld te staan, maar uiteraard kan men er ook voor kiezen om hier niet aan deel te nemen, bijvoorbeeld uit angst voor besmetting of omdat men zich niet geheel fit voelt. Iedereen heeft het recht daar een keus in te maken.

In de brief van de voorzitter werd bericht dat de vrijwilligersvergoedingen voor dit seizoen (mei en juni) werden stop gezet. Nu er weer getraind wordt, menen we dat het alleszins redelijk is dat we niet meer overgaan tot het alsnog geven van de vrijwilligersvergoeding. Enerzijds omdat het alleen trainingen betreft en geen wedstrijddagen, anderzijds omdat we menen van onze medewerkers loyaliteit aan de jeugd en aan de club te mogen verwachten.

Het is goed om te zien dat er weer activiteiten op het park zijn, maar we benadrukken nog maar eens dat dat de 1,5-meter regel ook op ons complex een absolute vereiste is. Regelmatig wordt er door politie en toezichthouders gecontroleerd of de regels worden nageleefd. Behalve boetes kunnen overtredingen van deze regel ook leiden tot sluiting van het park!

Helaas hebben we nu twee keer moeten constateren dat de kleedkamers op zaterdagmorgen gebruikt zijn en … dat de buitendeur aan de kant van de Tolweg ’s middags open stond.

Dit is tegen alle afspraken in, de trainers mogen hun materialen pakken en de rest van de gebouwen blijven gesloten. Het kan leiden tot een algeheel trainingsverbod, laten we er voor zorgen dat het zo ver niet komt!

 

Geen Heemskerk Cup / JST dit jaar

De voorbereidingen voor het internationale jeugdtoernooi dat jaarlijks in het tweede weekend van augustus wordt gehouden zijn stil gezet. Op de dag dat we te horen kregen dat de jeugd weer mocht beginnen met trainen, kregen we ook te horen dat evenementen met veel  toeschouwers tot 1 september niet toegestaan zijn. Dat betekende dus geen Heemskerk Cup / JST- toernooi dit jaar.

 

Waardering voor onze sponsors

Voor veel van onze sponsors is het net als voor de vereniging, een lastige tijd. Met enkele van hen hebben wij contact gehad en het was goed om te horen dat zij zich in deze lastige periode staande kunnen houden. Niemand heeft te kennen gegeven dat hij, ten gevolge van de corona-crisis, zijn sponsoractiviteiten moet stoppen. Daar zijn wij blij mee, niet alleen voor de club, maar zeker ook voor die bedrijven. Sponsoring is een belangrijk aspect voor elke sportvereniging en wij waarderen de bijdrage van onze sponsors dan ook in hoge mate.

 

Overschrijven of beëindigen lidmaatschap

Wil men van club veranderen dan kan dat alleen in de overschrijvingsperiode aan het eind van het seizoen. Dat betekent dat men zich voor 16 juni bij een andere vereniging aan moet melden en zich bij de eigen vereniging moet afmelden. Overschrijvingen na 15 juni worden door de KNVB niet geaccepteerd.

Hetzelfde geldt voor het opzeggen van het lidmaatschap. Wie wil stoppen met voetballen moet zich voor 16 juni afmelden. Anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en blijft men contributieplichtig.

 

Medewerkersmiddag /avond

Gewoonlijk sluiten we een seizoen af met een gezellige middag of avond voor de vele vrijwilligers, dat zit er aan het eind van dit seizoen niet in, maar wat in een goed vat zit ……

 

Hoe lang gaan de jeugdtrainingen door?

Na intern overleg is besloten om in principe alle reguliere trainingen van de jeugdteams na 31 mei te beëindigen.

Vanaf 1 juni tot en met 28 juni is er dan ruimte voor de nieuwe, voorlopige (jeugd)selectieteams om te trainen. We houden het Corona trainingsschema aan.

Alle overige teams mogen, indien zij nog door willen trainen, ook gebruik maken van de kunstgrasvelden. Ook hier gewoon het huidige Corona trainingsschema volgen.

Vanaf maandag 28 juni zal het complex worden afgesloten voor alle voetbalactiviteiten.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!