Moet ODIN ’59 verhuizen?

25 november 2021 10:15


Middels de nieuwsbrief willen we u graag regelmatig informeren, omdat we de vraag of ODIN ’59 nu moet verhuizen regelmatig te horen krijgen en omdat er in de pers wisselende berichten verschijnen.

In het Magazine van ODIN ‘59, dat aan het begin van het seizoen verschenen is, hebben we verslag gedaan van de ontwikkelingen rondom ons sportpark gedurende de afgelopen viereneenhalf jaar. Dit jaar werd besloten om met een projectgroep aan de slag te gaan. Deze projectgroep moest, in samenspraak met alle gebruikers en bewoners van het gebied Tolhek, Oud-Haerlem en Assumburg, onderzoeken hoe het gebied heringericht kon worden.

Nadat we op 24 juni een kennismakingsgesprek met Henk de Ruijter, een externe deskundige die door de gemeente is ingehuurd als projectleider, hebben gehad, was maandag 5 juli de aftrap van het participatietraject. Dat gebeurde in kasteel Assumburg en de opkomst was groot. De deelnemers waren verschillend qua achtergrond: mensen van het Shell-station, bewoners uit het gebied, vertegenwoordigers van het politietrainingscentrum, sportverenigingen, volkstuintjes, schietvereniging, hondenclub, het bierbrouwersgilde, bewoners van Assumerhof etc.

De gespreksleider, Karin Vosters, gaf aan dat ze eind van het jaar iets (een vlekkenplan) aan de gemeenteraad wil presenteren, ter inspiratie voor een dialoog. Er moest naar woningbouw gekeken worden, maar daar ging het niet alleen om. Het ging in de eerste plaats om de gebruikers van het park, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. In kleine groepjes werden er ervaringen uitgewisseld.

In het algemeen was er twijfel of de gemeente de uitkomst van dit traject wel serieus zou nemen. Als antwoord kwam dat men zeker zal luisteren, maar dat de beslissing uiteindelijk aan de gemeenteraad is. Hoe unaniemer wij met een gezamenlijk voorstel komen hoe groter de kans op succes is.

Werken naar een plan

Begin september werden er vier bijeenkomsten belegd. De landschapsarchitect en de projectleider van de gemeente gaven de feitelijke informatie van het gebied zoals het nu is en welke faciliteiten de huidige en toekomstige gebruikers minimaal nodig hebben. Bij elke bijeenkomst was ODIN ’59 met één of twee personen aanwezig en zijn de wensen van ODIN ’59 duidelijk onder de aandacht gebracht.

Op 30 september werd er een avond belegd onder het motto “samen puzzelen”. Over vijf groepen verdeeld konden alle betrokkenen hun ideeën uitwerken en met voorstellen komen. Aan het eind van de avond bleken alle vijf de tafels tot een aantal gelijke conclusies te zijn gekomen: Kees Jongert en ODIN ’59 met rust laten, bouwen op Tolhek, het politietrainingscentrum heeft geen prioriteit en behoud en versterk het park. Daarnaast waren er diverse ideeën over eventuele andere verschuivingen en/of woningbouw en manege De Schimmelkroft. Jan Maas, de landschapsarchitect binnen de projectgroep, zou hiermee aan de slag gaan en na drie weken een schets aanleveren.

Donderdag 21 oktober presenteerde Jan Maas twee schetsopties, waarin hij de wensen van de stakeholders had verwerkt. Feitelijk zaten daar geen verrassingen in. ODIN ’59 en Kees Jongert blijven op hun plaats. In optie 1 was Tolhek beschikbaar voor de het politietrainingscentrum, was er hier en daar wat ruimte ingedeeld voor woningen en was er voor de Schimmelkroft geen plaats. Bij optie 2 was Tolhek voor woningbouw, en was er ook ruimte voor de Schimmelkroft. Nadat alle deelnemers zich in groepen over de schetsopties en de mogelijke alternatieven hadden gebogen, sprak men zich unaniem uit voor schets optie 2. Vanuit ODIN ’59 is op de opmerkingenlijsten gewezen op de wenselijkheid om het complex richting Tolweg uit te breiden.

Vrijdag 12 november werd het eindplaatje “Schetsplan Assumburg Oud Haerlem Tolhek” gepresenteerd. Dit plan kwam in grote lijnen overeen met hetgeen in de eerdere sessies was besproken. Naast de direct betrokkenen waren er op deze avond ook gemeenteraadsleden als toehoorder uitgenodigd. Na een toelichting van de landschapsarchitect kon er op een aantal stellingen gereageerd worden en werden er bij sommige ideeën nog wat vraagtekens geplaatst.

In de loop van de avond is er door ons nog duidelijk gemaakt dat er bij een eventuele verhuizing wij uitbreiding moeten krijgen naar 6 velden, dat is ook de reden waarom we gevraagd hebben het stuk langs de Tolweg aan ons complex toe te voegen. Duidelijk werd dat men de noodzaak tot woningbouw onderschrijft, maar dat dat niet aan de Hoflaan moet gebeuren, maar op Tolhek. ODIN ’59 zou dan gewoon op haar eigen complex kunnen blijven.

Op 9 december zal het plan van de projectgroep aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Het woord is dan aan de politiek, de gemeenteraad.

We zullen u de komende weken blijven informeren over de verdere voortgang van dit traject.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!