ODIN ’59 - Nieuwsbrief 29 september 2015

30 september 2015 20:00


Als het goed is heeft uw in uw mailbox de eerste ODIN '59 Nieuwsbrief ontvangen.
In deze Nieuwsbrief willen wij de leden informeren over allerlei zaken die binnen de vereniging spelen en die voor de leden van belang of interessant zijn om te weten. Voor diegene die de mail niet hebben ontvangen zetten we hem hierbij online.

We gaan iets nieuws doen.

Het internet heeft het clubblad laten verdwijnen en de ODIN-site is daarvoor in de plaats gekomen. Een mooi, dynamisch medium om snel alles aan iedereen te laten weten. Maar de berichten volgen elkaar in hoog tempo op en niet iedereen kijkt elke dag op de site, een bericht is al snel verdwenen.

Daardoor wordt nogal eens wat informatie gemist. Daar gaan we iets aan doen, een regelmatig verschijnende ODIN ’59-Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief willen wij de leden informeren over allerlei zaken die binnen de vereniging spelen en die voor de leden van belang of interessant zijn om te weten.

Vandaag de eerste editie.

 

Spelerspassen en contributieinning


In de eerste weken van dit seizoen werden we geteisterd door problemen met de spelerspassen. Onze ledenadministratie had alles op orde, maar bij de KNVB liep het helemaal mis. Uiteindelijk kregen we voor alle leden voor de maand september dispensatie. Men heeft ons verzekerd dat daarna de problemen volledig opgelost zullen zijn.

De contributieinning verliep niet geheel naar wens, gelukkig hebben veel mensen positief gereageerd op een mail daarover van het bestuur en werd er alsnog veel contributie op tijd overgemaakt of gepind. Overmaken kan nog steeds op reknr. NL49RABO0326201831. Het bestuur beraadt zich over stappen om ook de laatste contributiegelden geïnd te krijgen.

 

Magazine en ledenkaarten

Voor het eerst in haar historie heeft ODIN ’59 een eigen magazine uitgebracht, zeker voor leden en supporters lezenswaardig. Voor iedereen verkrijgbaar in kantine, wedstrijdsecretariaat of bestuurskamer.

De distributie van de ledenkaarten is ook in volle gang, nog niet iedereen heeft die al ontvangen. Voor de teams staat een enveloppe met kaarten klaar in het wedstrijdsecretariaat, ook individuele leden kunnen hem daar of in de bestuurskamer ophalen.

 

Activiteiten alom  

Ook nieuw is de milieustraat, links naast de ingang van ons park staan diverse containers waar u diverse gebruikte artikelen in kwijt kunt, goed voor het milieu en goed voor de kas van ODIN ‘59.


Helaas is het Minitopstadion en de belijning op het veld achter de tribune nog niet klaar. Achter de tribune willen we op het trainingsveld, bij wijze van proef, een klein veld uitzetten. We willen ervaren of dat daar haalbaar is en mogelijk een oplossing is voor het veldtekort in de ochtenduren.


Al weken zijn Rens Bras en Goos Rosien bezig om een nieuw speeltuintje aan te leggen tussen veld 1 en veld 2. Een speeltuintje dat voldoet aan alle veiligheidseisen zodat onze kleinste supporters daar straks veilig kunnen spelen.

Vorige week zaterdag is de Grote Club Actie lotenverkoop weer van start gegaan. De ODIN ’59-jeugd doet dit jaar weer enthousiast mee. Mochten ze u vragen een lot te kopen bedenk dan dat het ten goede komt aan de Herfstkampen voor onze eigen jeugd, dus …. koop een lot bij onze jeugdleden.

 

Samen aan de slag

Er is, en dat is niet nieuw, een schreeuwend tekort aan vrijwilligers. Dat knelt op veel plaatsen in de vereniging. Om die reden konden we geen entree heffen bij onze eerste thuiswedstrijd, kost het heel veel moeite de kantine op alle gewenste momenten geopend te hebben en is het wedstrijdsecretariaat regelmatig onderbezet. En zo zijn er nog tal van knelpunten te noemen.

Ook bestuurlijk is er sprake van onderbezetting, diverse vacatures kunnen niet of slechts tijdelijk ingevuld worden.

Om deze problematiek goed aan te kunnen pakken zijn we vorige week, onder de titel “Samen aan de slag”, twee trajecten gestart. In samenwerking met Sportservice Noord-Holland doen we een traject waarin we kijken naar de missie en visie van de club en in welke organisatiestructuur dat het best tot zijn recht kan komen. Voor dit traject is vorige week een startbijeenkomst geweest met 15 leden die samen een doorsnee van de vereniging vormen.

Daarnaast starten we, ook in samenwerking met  Sportservice Noord-Holland ,het traject MVKT, Meer Vrijwilligers in Korte Tijd. Ook daar is vorige week met een werkgroep een start gemaakt.

De komende maanden zullen we met deze twee trajecten doorgaan, middels deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!