Bestuursnieuws - Contributie

1 oktober 2019 17:15


Het merendeel van de leden heeft ondertussen de contributie netjes betaald of een regeling met de penningmeester afgesproken. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Ondanks diverse pogingen iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar contributie op tijd te betalen of om een betalingsregeling met de penningmeester af te spreken, moeten we vaststellen dat niet iedereen aan zijn betalingsplicht voldaan heeft.

Onderstaand overzicht maakt duidelijk dat niemand kan zeggen niet geweten te hebben dat er contributie betaald moest worden of dat daar geen gelegenheid voor was.

  • Mail medio juli met aankondiging incasso.
  • Nieuwsbrief eind juli, daarin werd gewezen op de komende incasso.
  • Nieuwsbrief medio augustus oproep alsnog  de contributie te betalen.
  • In een algemene mail vanuit Sportlink werd melding gedaan van de vele storneringen en op de extra mogelijkheden om te betalen danwel een regeling te treffen.
  • Weer een Nieuwsbrief, 16 september, waarin nogmaals de data en tijden van de extra betaalmomenten werden genoemd.
  • Er zijn 3 pin momenten geweest om op de club te betalen. Ook kon men daar een betalingsregeling afspreken.
  • Vorige week zijn er individuele mails gestuurd met een herinnering en is er nog een extra betaalmoment aangeboden. Ook kon men daar een betalingsregeling afspreken.
  • Afgelopen zaterdag was er om die reden nog een pin / kas betaal mogelijkheid.

Het bestuur ziet geen andere mogelijkheden meer dan daadwerkelijk de speelgerechtigdheid van de niet-betalers in te trekken.

Iedereen die zijn contributie niet betaald heeft of een regeling met de penningmeester heeft afgesproken, wordt per heden, 1 oktober, in Sportlink op niet-speelgerechtigd gezet en kan niet meer deelnemen aan wedstrijden.

Pas als er betaald is of een betalingsregeling is afgesproken, mag er weer gevoetbald worden.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!