Cookie beleid Odin59

De website van Odin59 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsnotitie jubilea en onderscheidingen

Beleidsnotitie jubilea en onderscheidingen

Eervolle onderscheidingen

 

Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is een benoeming tot Lid van Verdienste of de toekenning van een Erelidmaatschap.

 

In artikel 13 van het huishoudelijk reglement staat hierover:

Ere - leden
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur leden met bijzondere verdiensten jegens de vereniging erkennen, door hen te benoemen tot ere - lid of lid van verdienste. Deze benoeming geschiedt met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen

2. Ere - leden en leden van verdienste behouden voortdurend het lidmaatschap, ook indien zij niet meer als lid zijn ingeschreven, behoudens bij overlijden, bedanken of royering.

3. Ere - leden en leden van verdienste kunnen vrijgesteld zijn van betaling van de contributie en hebben te allen tijde toegang tot de algemene vergadering. 

Gezien het feit dat er in januari 2019 nieuwe statuten zijn vastgesteld, zal ook het huishoudelijk reglement moeten worden aangepast. Het aanpassen van de tekst van artikel 13 is daarin een eerste stap.

Daarnaast hebben wij de goede gewoonte leden die 25 jaar of langer lid zijn van ODIN ’59 in het zonnetje te zetten.

 

Jubilea

Voor het toekennen van de speld voor langdurig lidmaatschap is de procedure eenvoudig.

Het aantal jaren dat iemand lid is, is eenvoudig vast te stellen.

De eerste mijlpaal wordt bereikt bij een 25-jarig lidmaatschap, de enige bijkomende voorwaarde is dat dit een aaneengesloten periode is geweest.

Deze bijkomende voorwaarde is niet van kracht bij de volgende jubilea.

Het eerstvolgende jubileum wordt bereikt bij 40 jaar lidmaatschap, vervolgens bij elke tien jaar die er bij komt.

Jubilarissen worden op de Algemene Ledenvergadering in het zonnetje gezet. 

Leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn krijgen een bijbehorende speld en bloemen.

Leden die 60, 70 of 80 jaar lid zijn worden in de bloemen gezet en krijgen een diner voor twee aangeboden. 

 

 

 

Procedure tot benoeming van Lid van Verdienste of Erelid.

 • Het is aan het bestuur voorbehouden een voordracht tot benoeming te doen aan de Algemene Ledenvergadering.
 • Elk lid kan een verzoek tot voordracht doen aan het bestuur. Dat verzoek moet door minimaal 20 leden onderschreven worden, met naam en handtekening. 
 • Het verzoek moet voorzien zijn van duidelijke en objectieve argumenten en moet 2 maanden voor de ALV ingediend worden.
 • Het bestuur laat binnen 4 weken weten of het de voordracht overneemt. Bij een negatief besluit zal er een schriftelijke motivatie moeten worden gegeven aan de indiener van het verzoek. Leidraad voor het besluit zijn de vastgestelde criteria.
 • De ALV beslist met meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen of de benoeming wordt goedgekeurd.
 • Na goedkeuring op de ALV vindt de officiële benoeming plaats bij de eerstvolgende Nieuwjaarsbijeenkomst of andere feestelijke gelegenheid bij de club.
 • Bij het ontnemen van de onderscheiding door de ALV is eveneens een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen noodzakelijk.

 

Er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen waarbij het bestuur een voordracht doet tot benoeming van een Lid van Verdienste of Erelid zonder dat geheel aan onderstaande criteria is voldaan.

Het bestuur moet dan een goed onderbouwde motivatie aan de ALV voorleggen.

Het is aan de ALV om al dan niet tot benoeming over te gaan.

 

Lid van Verdienste

Een Lid van Verdienste is iemand die zich jegens de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt. De bijzondere prestatie wordt door het Bestuur beschreven, eventueel op voordracht van de leden.

 

De criteria voor benoeming tot Lid van verdienste zijn:

 • De persoon is minimaal 15 jaar lid van ODIN ’59 en minimaal 10 jaar actief als vrijwilliger.
 • Op het moment van de voordracht mag de persoon geen bestuursfunctie bekleden.
 • De persoon heeft één of meer bijzondere prestaties verricht ten gunste van de vereniging. De bijzondere prestatie* wordt beschreven door het Bestuur, eventueel op voorstel van de leden, en in de Algemene Ledenvergadering medegedeeld.
 • De persoon moet van onbesproken gedrag zijn, zowel binnen als buiten de vereniging.
 • De persoon moet te allen tijde een positieve uitstraling hebben t.o.v. ODIN ‘59, zowel binnen als buiten de vereniging.

 

In bijzondere gevallen kan iemand postuum tot Lid van Verdienste worden benoemd.

Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt de titel Lid van Verdienste.

Bij gegronde reden kan de titel Lid van Verdienste door de ALV worden ontnomen.

Bij benoeming tot Lid van Verdienste krijgt het lid een diner voor twee en een bloemetje uitgereikt door de voorzitter.

 

Erelid

Een Erelid is iemand die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. De bijzondere prestatie wordt door het Bestuur beschreven, eventueel op voordracht van de leden.

 

De criteria voor benoeming tot Erelid zijn:

 • De persoon is minimaal 25 jaar lid van ODIN ’59 en minimaal 15 jaar actief als vrijwilliger.
 • Op het moment van de voordracht mag de persoon geen bestuursfunctie bekleden.
 • De persoon moet één of meer bijzondere prestaties hebben verricht, waarbij ODIN ‘59 veel voordeel heeft gehad van deze bijzondere prestatie. 

Deze bijzondere prestatie* wordt beschreven door het Bestuur, eventueel op voorstel van de leden, en in de Algemene Ledenvergadering medegedeeld. 

 • De persoon moet van onbesproken gedrag zijn, zowel binnen als buiten de vereniging.
 • De persoon moet te allen tijde een positieve uitstraling hebben t.o.v. ODIN ‘59, zowel binnen als buiten de vereniging.

 

In bijzondere gevallen kan iemand postuum tot Erelid worden benoemd.

Een Erelid die minimaal drie termijnen, dus 9 jaar, voorzitter is geweest, krijgt de titel Ere-voorzitter.

Bij gegronde reden kan de titel Erelid door de ALV worden ontnomen.

Bij benoeming tot Erelid krijgt het lid een speciale speld, een diner voor twee en een bloemetje uitgereikt door de voorzitter.

Een Erelid is vrijgesteld van contributie.

Ereleden worden bij speciale evenementen persoonlijk uitgenodigd aanwezig te zijn.

 

*Een bijzondere prestatie wordt al geleverd door alle commissieleden en bestuursleden die hun werkzaamheden verrichten. T.b.v. Ereleden en Leden van Verdienste moeten dit dus prestaties zijn die hierboven uitstijgen. 

 

Aldus is besloten op de Algemene Ledenvergadering van 2 december 2019.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!