Cookie beleid Odin59

De website van Odin59 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Anti-discriminatie en racisme protocol

Anti-discriminatie en racisme protocol

 

I. INLEIDING

Met ingang van het seizoen 2016/2017 geldt voor verenigingen uitkomend in de 2e en 3e divisie een licentiesysteem. Eén van de licentievoorwaarden is dat de licentiehouder (de vereniging) een antiracisme beleid heeft opgesteld en toepast.

Onder racisme wordt verstaan: 

Het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde. 

Discriminatie kan worden omschreven als:

Ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken; 

Het onderhavige protocol is gebaseerd op het door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal opgestelde protocol dat goedgekeurd is door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB.

II. MAATREGELEN

Het beleid en de maatregelen van ODIN ’59 tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties.

a. Verklaring

ODIN ’59 verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke ander vorm van discriminatie zal niet worden getolereerd. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door ODIN’59, onder andere door vermelding op haar website.

b. Racisme en discriminatie op het sportpark

ODIN ’59 verbiedt nadrukkelijk racisme en discriminatie op haar sportpark. De club zal zich er maximaal voor inspannen dat aan eenieder die zich op sportpark Assumburg desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een toegangsverbod zal worden opgelegd.

c. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie

Onverminderd de verklaring als bedoeld onder a., zal ODIN ’59 actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal de club onder andere haar contacten met de media gebruiken en op haar website aandacht besteden aan racisme en discriminatie. Voorts zal tijdens elke thuiswedstrijd middels de in het stadion aanwezige audio- en videoapparatuur aandacht worden besteed aan racisme en discriminatie.

d. Voorwaarde verkrijgen lidmaatschap

Als voorwaarde voor het (kunnen) lid worden en blijven van ODIN ’59 zal gelden dat de desbetreffende persoon zich niet schuldig maakt aan racisme en/of discriminatie.

e. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda  

ODIN ’59 zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren op Sportpark Assumburg. 

f. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel

ODIN ’59 zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en overige werknemers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

g. Kenbaar maken beleid en maatregelen aan andere voetbalclubs

ODIN ’59 zal aan de andere voetbalclubs kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie opdat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. Dit zal onder andere geschieden door het vermelden van dit protocol op de website van de club.

h. Aannamebeleid personeel

ODIN ’59 zal beleid voeren met betrekking tot het aannemen van personeel ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.

i. Samenwerking met stewards en politie 

In samenspraak met de steward-organisatie en de politie (wijkagent Gerrit van der Pijl) zal worden afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van de licentiehouder. De licentiehouder zal proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd van ons Sportpark Assumburg.

Vastgesteld op 28 december 2017

Hoofdbestuur  ODIN ’59

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!