Cookie beleid Odin59

De website van Odin59 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy

Privacy

UW PRIVACY.

HSV ODIN ’59, hierna te noemen ODIN’59, betracht de uiterste inspanning om de bescherming van uw lidmaatschapsgegevens te waarborgen. Wij gaan er zeer zorgvuldig mee om.

Hieronder geven we u aan hoe we hieraan invulling hebben gegeven.

In alle gevallen houdt ODIN ’59 zich aan de wettelijke bepalingen die hierop van toepassing zijn, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) 

De grondslag tot het verwerken van uw persoonsgegevens is uw lidmaatschap van ODIN ’59.

De doelstelling om gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap te realiseren zijn als volgt:

 • Communicatie
 • Administratieve doeleinden
 • Indelen in teams
 • Plannen van trainingen en wedstrijden
 • De financiële administratie
 • Bijhouden voetbalvaardigheden
 • Historische doeleinden( Optioneel?)
 • Medische gegevens. ( Selectiespelers senioren)
 • Beeldmateriaal.

Teneinde de doelstelling van uw lidmaatschap te realiseren worden de navolgende gegevens van u gevraagd:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer ( onder de 16 jaar van uw wettelijke vertegenwoordiger)
 • E-mailadres ( onder de 16 jaar van uw wettelijke vertegenwoordiger)
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Rekeningnummer
 • Pasfoto ( Voor sportlink en eventueel Website)
 • KNVB/Verenigingsnummer.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van het lidmaatschap.

Voor wat betreft de selectiespelers senioren wordt ten aanzien van de voetbalhistorie bijgehouden in welk team en welk seizoen betreffende spelers hebben gespeeld. Deze periode is voor onbepaalde termijn.

Verwerking persoonsgegevens vrijwilligers.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden verwerkt ten behoeve van de navolgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens:

Het uitvoeren van vrijwilligers werkzaamheden voor ODIN ’59

Voor deze doelstellingen vraagt ODIN ’59 de volgende persoonsgegevens van u

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de uit te voeren vrijwilligerswerkzaamheden.

Verwerking persoonsgegevens sponsoren, leveranciers en klanten.

Persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende doelstellingen

 • Administratieve doeleinden
 • Financiële administratie

ODIN’59 kan hiertoe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • KVK gegevens
 • BTW- nummer

Genoemde gegevens worden gedurende de overeenkomst opgeslagen.

Daarna gelden de wettelijke termijnen v.w.b. de financiële administratie.

Verstrekking aan derden.

Indien het voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden noodzakelijk is kunnen wij gegevens aan derde partijen verstrekken.

Op dit moment maken wij gebruik van de navolgende “derde partijen”:

 • Sportlink KNVB
 • Administratie kantoor Van Tunen
 • Spelersvolgsysteem. Talento
 • Website, Voetbalassist.
 • Fysieke ontwikkeling volgen van de selectiespelers, ( Sina)

ODIN ’59 sluit met de derde partijen een verwerkingsovereenkomst af, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Tenzij het wettelijk verplicht is verschaffen wij, anders dan overeengekomen in een verwerkingsovereenkomst, geen persoonsgegevens aan derden.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

Er worden geen gegevens verstrekt buiten de EU

Minderjarigen.

In het kader van de privacy wetgeving zijn personen jonger dan 16 jaar minderjarig.

Verstrekken van persoonsgegevens betrekking hebbende op de minderjarigen gebeurt alleen als de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Beveiliging.

Wij hebben de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

De volgende maatregelen zijn genomen:

 • Aan een ieder die kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst.
 • Op al onze systemen hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid
 • Wij testen en evalueren deze maatregelen.
 • De opslag en verwerking van gegevens via de website van ODIN ’59 gebeurt door gebruikmaking van het Content Management Systeem van onze leverancier Voetbalassist. De beveiliging van de website is gewaarborgd door een SSL-certificaat.

 

Uw rechten.

U hebt inzage in uw persoonsgegevens. U kunt deze laten aanpassen maar ook laten verwijderen. Hiertoe dient u zich wel voldoende te legitimeren. Verwijdering van uw persoonsgegevens heeft consequenties voor uw lidmaatschap.

Klachten

Indien u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens dient u dit onverwijld te melden aan de klachten coördinator.

Uw klacht wordt dan in samenspraak verholpen dan wel onder de aandacht gebracht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Dit kan via [email protected]

Bestuur HSV ODIN ’59

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!