Van de bestuurstafel 2.

Van de bestuurstafel 2.

1 december 2013 22:00


De belofte u op de hoogte te houden van de voortgang van de besprekingen in de commissie welke zich bezighoudt met de verenigingsstructuur en nieuwe bestuursleden kom ik hiermee na.

De commissie is inmiddels drie maal bijeen geweest en heeft goede vorderingen gemaakt met de structuur. Joop de Vries als secretaris van de groep heeft de gesprekken en gedachten op papier gezet en goed weergegeven. Ook met een mogelijke kandidaat als voorzitter en een mogelijk nieuw bestuurslid (beiden van buiten de vereniging) hebben gesprekken plaatsgevonden. Het is overigens nog te vroeg om met concrete voorstellen te komen, maar we houden u op de hoogte.

Het Sinterklaasfeest bij ODIN voor de kabouters en de F junioren was wederom een feest wat er mocht zijn. Sinterklaas en zijn (zwarte) Pieten hebben er een waar spektakel van gemaakt.

Woord van dank voor de inzet van alle vrijwilligers is hier echt op zijn plaats!!

Inmiddels heeft de technische ombouw van de bediening van de verlichting van de veld 1, 2 en 3 plaatsgevonden. Jan en Johan Blokker en Piet Wijnstra zijn daar twee volle dagen mee bezig geweest en het resultaat is er dan ook naar. Een woord van dank aan deze heren is in deze rubriek dan ook zeker op z’n plaats.

Vanaf 18 november is de verlichting van veld 3 nu ook aangesloten op de generator. Dat zal naar verwachting de kosten van de elektriciteitsrekening naar beneden brengen.

Dat de ODIN –site op onderdelen moet worden verbeterd zal niemand zijn ontgaan. Niet alleen de bijdragen van leiders en coördinatoren bleven achter bij de verwachtingen, ook de presentatie van de reclame uitingen van de sponsors eisten aanpassingen. Uitgangspunt blijft dat het clubblad voor dit jaar zal blijven verschijnen, dit in verband met de toezeggingen aan de sponsors.

Met alle betrokkenen zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd teneinde te bezien op welke wijze dit zou kunnen worden verbeterd. In een gezamenlijke vergadering van 28 november jl. is afgesproken dat verder overleg zal plaatsvinden met alle partijen en dat naar een nieuwe site beheerder zal worden gezocht.

Het bestuur streeft ernaar om alle geledingen in de vereniging structureel te ontmoeten. Daartoe is een jaarrooster opgesteld waarin de diverse data van deze ontmoetingen zijn opgenomen. Ook de belangrijke data van andere bijeenkomsten in welke zin dan ook zijn in dit rooster vermeld. Aanvullingen zijn uiteraard welkom. Als alle partijen akkoord zijn gegaan met de voorgestelde data, zal het rooster op de site worden geplaatst.

De contributie betalingen blijven achter bij de verwachtingen. Op dit moment is er een achterstand van € 27.000. Voor een vereniging als de onze is dit een enorm bedrag. Het bestuur zal bij niet betalen voor de winterstop alle spelerspassen intrekken en zo nodig de wanbetalers op de site bekendmaken.

Contributie betalen is een “brengplicht” voor degenen die het betreft en niet een “haalplicht” voor de vereniging.

 

Rest mij u namens het bestuur prettige feestdagen toe te wensen in 2013.

 

Ab Arends.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!